Kontakt

Grażyna Murzyn tel. 693 812 658  główny

 Mariusz Murzyn tel. 790 717 577

stacjonarny (12) 2714448
Telefony czynne:
pon - pt - 08:00 - 18:00
sobota - 09:00 - 15:00
niedziela - nieczynne
Email: biuro@beskidartdeco.pl grazyna.murzyn@poczta.fm
Bank Pocztowy nr. rachunku
82 1320 1537 4149 4156 2000 0001
Marian Murzyn Beskid Art Deco
Poznachowice Dolne 52 ,32-412 Wiśniowa
Na życzenie klienta wystawiamy Faktury. W innym wypadku w przesyłce znajduje się paragon.

Jeśli ktoś chce wykorzystać zdjęcia z naszego sklepu w celu zobrazowania oferty wysyłanej do firm szyjących stroje  NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ NASZĄ ZGODĘ ! USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”

Translator
 
Waluty
Płatności

Polityka bezpieczeństwa

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Drogi Kliencie,
odwiedzając nasz sklep, dokonując w nim zakupów bez rejestracji lub zakładając konto w sklepie
wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj

Zostałem poinformowany
Regulamin

Kopiowanie, prezentowanie publiczne, wykorzystywanie naszych prac, zdjęć oraz wykorzystywanie w inny sposób serwisu Beskid Art Deco w celach komercyjnych bez zgody autorów jest z mocy obowiązującego prawa ZABRONIONE! Naruszenie praw autorskich  świadczy o braku pomysłu na własną działalność oraz stanowi pogwałcenie ogólnie przyjętych zasad dobrego obyczaju.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” między innymi:

Art. 1.
[Przedmiot Prawa Autorskiego]
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Marian Murzyn Beskid Art. Deco z siedzibą w Poznachowicach Dolnych 52 ,

32-412 Wiśniowa , za pośrednictwem sklepu internetowego www.beskidartdeco.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym Beskid Art. Deco ”)

Dane firmy : Marian Murzyn Beskid Art. Deco

Poznachowice Dolne 52 , 32-412 Wiśniowa

Nip 681-106-63-78 , regon 356512738

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=cd5a5d9e-c85e-40fb-aa77-76157a2b9e99

numer naszego bankowego Konata Firmowego w Banku Pocztowym 82 1320 1537 4149 4156 2000 0001

Sklep Internetowy Beskid Art. Deco jest platformą ułatwiająca zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym i sprzedawcą, której przedmiotem są produkty będące rękodziełem i posiadające walory artystyczne.

 

REGULAMIN Sklepu Internetowego Beskid Art. Deco

 

Definicje

Administrator , dane kontaktowe

Marian Murzyn Beskid Art. Deco

Poznachowice Dolne 52 , 32-412 Wiśniowa

Osoba do kontaktu z klientami Grażyna Murzyn

tel. kom: 693 812 658 stacjonarny: (12) 2714448

adresy poczty e-mail: grazyna.murzyn@poczta.fm biuro@beskidartdeco.pl

 

1. Adres dostawy – winien zawierać imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.Cennik dostaw – zdefiniowany w koszyku zakupów przez sprzedającego rodzaj i koszt dostawy produktu

3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w momencie znalezienia się produktu w koszyku zakupów.

4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o danym produkcie z unikalnym numerem (kodem ) produktu

6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej korzystający z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu, będący potencjalnym nabywcą wyrobów w nim oferowanych.

7. Konsument -  osoba fizyczna nabywająca towary dla zaspokojenia swoich  potrzeb.

8.Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

9.Formularz zwrotu – formularz przy pomocy którego klient może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą. Jest to narzędzie pomocne przy realizacji zwrotu ale nie jest bezwzględnie konieczne .

10. Rejestracja – proces tworzenia Konta w sklepie Internetowym Beskid art. Deco polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

11. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Beskid art. Deco

12. Serwis Internetowy – serwis internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.beskidartdeco.pl

13. SKLEP – dedykowana strona internetowa sprzedawcy w serwisie Internetowym w ramach której, widoczne są produkty sprzedawcy.

14. Sprzedawca – Usługobiorca będący właścicielem produktu dostępnego w Serwisie Internetowym i stroną Umowy Sprzedaży.

15.Towar (wyrób , rzecz, produkt ,przedmiot)- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Internetowej sklepu mogący być przedmiotem umowy sprzedaży

16. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

17.Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Internetowego.

18. Wada fizyczna . Przyjmuje się, że rzecz jest wadliwa, jeżeli:

  • zmniejszona jest jej wartość

  • zmniejszona jest jej użyteczność ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;

  • nie ma właściwości, o których kupujący był zapewniony przez sprzedawcę;

  • jest niekompletna

19.Wada prawna Mamy z nią do czynienia, gdy:

  • rzecz nie jest własnością sprzedającego;

  • jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej

20. Zamówienie - oświadczenie woli kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym.

 

Ogólne założenia regulaminu

Art. 1.

Regulamin reguluje zasady dokonywania zakupu wyrobów rękodzielniczych oferowanych w sklepie internetowym Beskid Art. Deco, określa prawa i obowiązki klientów oraz sprzedawcy, a także reguluje zasady odpowiedzialności Sprzedawcy.

Art. 2

Regulamin opiera się na wymaganiach wprowadzonych ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ,ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ,oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Art. 3

Klient przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Art.4

Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu

W realizacji procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

Proces zakupu

Art.1

Klient, może zdecydować się na zakup w sklepie internetowym Beskid Art. Deco poprzez rejestrację konta lub dokonać zakupu bez rejestracji konta .

Zobowiązany jest do wypełnienia formularza wysyłkowego, a w nim pól oznaczonych jako obowiązkowe do prawidłowej realizacji zamówienia.

Imię ,nazwisko ,adres lub w odniesieniu do przedsiębiorców nazwa firmy ,adres, numer NIP. Podanie internetowego adresu kontaktowego poczty e-mail.

Procedura zamówienia stosowana w sklepie internetowym

Beskid Art. Deco

 

1. dodanie do koszyka produktu, 2. wybór rodzaju dostawy, 3. wybór rodzaju płatności, 4. wybór miejsca dostawy, 5. złożenie w serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zamówienie”. 6.potwierdzenie złożenia zamówienia przez sprzedającego. 7. Realizacja oraz dostawa produktu do zamawiającego

 

Art. 2

Klient dokonując zakupu i wysyłając formularz zamówienia w sklepie internetowym Beskid art. Deco oświadcza ,że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, podane w formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym ,wolne od wad i praw osób trzecich .

Art. 3

Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą poczty e-mail. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wpływu lub odmówić przyjęcia zamówienia w tym terminie, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane zgodnie z warunkami regulaminu z przyczyn niezawinionych przez sprzedawcę. Sklep zajmuje się sprzedażą jednostkowych ,a czasem unikalnych wyrobów rękodzielniczych i taka sytuacja może mieć miejsce. Zamówienia z indywidualnymi wymogami klienta :ustaleniami typu wygląd, rozmiar ,zastosowane dodatki itp. są uzgadniane telefonicznie lub pocztą e-mail i (indywidualnie w porozumieniu i za akceptacją kupującego) ustalane są szczegóły realizacji oraz termin dostawy.

Art.4

Po zawarciu umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć umówiony wyrób klientowi oraz przenieść na niego własność przedmiotu . Klient zobowiązuje się do odbioru wyrobu i zapłaty umówionej ceny.

Art.5

Nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu. Prosimy i przemyślane zakupy.

Ceny i płatności

Art.1

Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym Beskid art. Deco podawane są w złotych polskich. Ceny w sklepie nie zawierają podatku Vat (podstawa zwolnienia :Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy ). Ceny zamieszczone na poszczególnych podstronach (przy produkcie ) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy w momencie dodania produktu do koszyka przed złożeniem zamówienia.

Art.2

Klient, może skorzystać z przelicznika walut dostępnego w sklepie, aby ustalić orientacyjną cenę w walucie obcej wyrobu, którego zakupem jest zainteresowany. Jest to jednak opcja informacyjna ponieważ sklep przyjmuje wpłaty wyłącznie w złotych polskich i w tej walucie wystawia dokumenty posprzedażowe.

Art.3

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen w sklepie internetowym Beskid Art. Deco lecz zmiany te nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed zmianą cennika.

Art. 4

W sklepie internetowym Beskid Art. Deco dostępne są następujące sposoby płatności za produkt w związku z zawartą umową sprzedaży:

  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę.

  2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

  3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty na konto sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej potwierdzenia przez sprzedawcę, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej ( może mieć miejsce przy zamówieniach indywidualnych lub składanych przez przedsiębiorców lub Instytucje Publiczne terminy dostawy i płatności mogą odbiegać od podanych w niniejszym regulaminie ,stanowią o nich odrębne umowy i uzgodnienia między kupującym ,a sprzedającym)

Klient nie może skorzystać z formy płatności gotówką za pobraniem w przypadku, gdy wskazany przez klienta adres dostawy znajduje się poza granicami Polski .

Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Art. 5

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Dostawa i odbiór towaru

 

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy

Marian Murzyn Beskid Art Deco

Poznachowice Dolne 52

32-412 Wiśniowa

W innym wypadku sprzedawca dostarcza zamówione wyroby na adres dostawy wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.

Termin dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówienia oraz od wybranej przez klienta formy płatności. Jeśli dotyczy towaru dostępnego w sklepie wacha się między 4-14 dni robocze. Czas realizacji zamówienia indywidualnego uzgadniany jest każdorazowo z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

Koszty dostawy wyrobów uzależnione są od dokonanego przez klienta wyboru sposobu dostawy i płatności , od gabarytów przedmiotu i jego wagi (wg aktualnego cennika Poczty Polskiej). Klient informowany jest o kosztach dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.

Klient zobowiązany jest do przeglądu przesyłki podczas jej odbioru , w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub ubytków powstałych podczas transportu winien wraz z przedstawicielem dostawcy (listonosz lub pracownik firmy kurierskiej) spisać odpowiedni protokół  szkody. Dostawca przesyłki zobowiązany jest posiadać odpowiedni druk.

 

Reklamacje i zwroty

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane pocztą w formie papierowej na adres firmy Beskid Art. Deco lub elektronicznej poprzez e-mail.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz odesłaniu rzeczy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ,że za obopólną zgodą ustalą inny dogodny sposób zwrotu.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru,

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt wykonany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb . W sklepie internetowym Beskid art. Deco będą to wyroby wykonane ręcznie na indywidualne życzenie konsumenta z jego preferencjami co do indywidualnego rozmiaru (szycie na indywidualną miarę , haft ręczny wg wzoru zaprojektowanego przez klienta i tym podobne)

 

Reklamacja

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) prawa konsumenta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć  produkt bez wad. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i wysłane pocztą w formie papierowej na adres firmy Beskid Art. Deco lub elektronicznej poprzez e-mail w sklepie internetowym Beskid Art. Deco dopuszcza się również możliwość złożenia reklamacji telefonicznie po kontakcie z osobą uprawnioną Grażyna Murzyn lub Marian Murzyn. Uzasadnione roszczenia będą załatwiane na drodze ugody ,mogą być zaspokojone w dogodny dla klienta sposób polegający na obniżeniu ceny za produkt , naprawie usterki , wymianie wadliwej rzeczy. Po wyczerpaniu innych możliwości lub na wyraźną prośbę kupującego może być to również odstąpienie od umowy i zwrot wpłaty.

Sprzedawca odpowie na reklamację klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Dostawa i odbiór produktu odbywa się na koszt sprzedawcy.

Dołożymy starań by wszystkie uzasadnione roszczenia klienta zostały zaspokojone,

Klient posiada prawo zwrócenia się do wielu instancji w tym do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),do Rzecznika Praw Konsumentów oraz innych organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów w tym Federacji Konsumentów.

Postanowienia końcowe

 

Aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. jest dostępna w zakładce regulamin

http://www.beskidartdeco.pl/sklep/info/index/pageId/2/preview/1

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie  posprzedażowym obowiązuje (klienta i sprzedawcę) regulamin   obowiązkowo zaakceptowany przez klienta przy składaniu zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeksu Cywilnego .

 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl